REGATTA

Laser Group Belgium – LGB – houdt voor haar leden volgende rankings bij:

MUST RANKING

Van het nationale regatta programma zijn dit jaar 10 regatta’s aangeduid waarvoor de MUST ranking (4.7 – Radial – Standard) wordt bijgehouden.

INTERNATIONALE RANKING

Om deel te kunnen nemen aan internationale regatta’s met beperkte deelname (EK -WK), dient men deel te nemen aan de jaarlijkse selectieregatta’s. De regatta’s zijn bepaald op de jaarlijkse Algemene Vergadering. Dit jaar zijn 3 selectieregatta’s aangeduid waarvoor LGB de jaarlijkse internationale ranking zal opmaken en toepassen voor het ranken van de leden op vraag van ILCA en EURilca.

Laser Group Belgium – LGB – garde pour ses membres les classements suivants:

CLASSEMENT MUST

Cette année 10 régattes nationales sont retenues pour composer le ranking MUST (4.7 – Radial – Standard).

CLASSEMENT INTERNATIONAL

Pour pouvoir participer à des régates internationales à participation limitée (Championnat Européen et Championnat du Monde), vous devez participer à cette sélection des régates. Cette année 3 régates de sélection ont été indiqués à l’Assemblée Générale et LGB va garder un classement internationales qui va être utiliser pour classer les laseristes membres à chaque demande de ILCA et EURilca.