Lidmaatschap / Cotisation LGB 2021

De LGB leden van 2020 hebben uitzonderlijk ook een  lidmaatschap voor 2021. Uw lidkaart 2021 ontvangt u vanaf heden rechtstreeks van EurILCA. Indien u geen lidkaart hebt ontvangen, gelieve contact op te nemen met secretary@lasergroupbelgium.net

Les membres du LGB de 2020 ont exceptionnellement une adhésion  pour 2021.  À partir d’aujourd’hui, vous recevrez votre carte d’adhérent 2021 directement d’EurILCA. Si vous n’avez pas reçu votre carte d’adhérent, veuillez contacter secretary@lasergroupbelgium.net.

Ik wil een lidmaatschap LGB 2021 en ik verklaar mij akkoord met PRIVACY VERKLARING en ik geef TOESTEMMING VOOR PUBLICATIES FOTO’S EN VIDEOS zoals gedefinieerd binnen de algemene regels van GDPR.

Je veux devenir membre de LGB 2021 et j’accepte la DECLARATION DE CONFIDENTIALITE et je consens aux PUBLICATIONS DE PHOTOGRAPHIES ET VIDEOS telles que définies dans les règlementations générales  de RGDP.

Total: € -